Introductie

Don Bosco Kleuterschool Klim-Op is een school die behoort tot het Vrij Onderwijs en tot het Katholieke net. U mag bij ons een eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten, geïnspireerd op een christelijke visie. We gebruiken daarvoor het nieuwe leerplan ZILL van Katholiek Onderwijs Vlaanderen .Nooit zullen wij echter deze visie opdringen. Wij beschouwen elke andere mening of overtuiging als een verrijking van onze cultuur.

De naam Klim-Op zegt veel over het doel van ons onderwijs. Klimop is een snelgroeiende klimplant die het best groeit als er voor een goede steun en houvast wordt gezorgd. Onze kleuteronderwijzers proberen die steun te geven waardoor uw kind kan klimmen op de ladder van peuter naar kleuter en vervolgens een stevige basis verwerft voor de latere schoolloopbaan. Hierbij houden we er ten volle rekening mee dat elke kleuter volgens een eigen tempo zal ontwikkelen. Alle klimopplantjes groeien ook niet even snel en naar dezelfde richting.

Onze school ligt in een groene, landelijke omgeving en biedt een zee van ruimte, zowel binnen als buiten. De kleuters hebben hierdoor de mogelijkheid om veel te bewegen. Wij kiezen ook voor een gezonde aanpak. Voeding, afvalbeperking, energie- en waterbesparing spelen hierin een voorname rol. Fier mogen wij ons dan ook een echte MOS-school (Milieu Op School) noemen na het behalen van de drie MOS logo’s.

Onze gehele schoolwerking werd in het schooljaar 2010-2011 aan een grote schooldoorlichting onderworpen. De resultaten waren zeer goed en kan U vinden op de website van de onderwijsinspectie.

Wij aanvaarden dat onze opdracht nooit af is. Het blijft een zoeken, een proberen, iedere dag opnieuw. Wij erkennen ook onze kwetsbaarheid door het feit dat we ons uitnodigend opstellen. Kleuters kansen geven is belangrijk. Op deze wijze dragen wij als school bij tot de totale ontplooiing van onze kinderen.