We vliegen er samen terug in!

Na de herfstvakantie hadden vele kleuters hun zelfgevouwen vliegtuigje bij! We hebben ze allemaal opgehangen, de verschillende kleuren door elkaar. Samen vliegen ze, van onder het afdak, allemaal naar de zaal waar onze groepsmomenten doorgaan. Hier komen de kleuters van al de klassen regelmatig samen om te zingen, te dansen, naar toneeltjes te kijken, verhalen te luisteren en samen te vieren!
Na de tussenlanding stapten er ook nieuwe passagiers in! Er stapten 7 nieuwe kleuters in voor de klas van juf Jolien! Aan deze kinderen en hun ouders: "Welkom op onze school!" 
Graag gaan we samen op avontuur!
Wat staat er weer allemaal te wachten de komende tijd?
Stilaan komt de spannende sinterklaastijd er weer aan! 
Daarna de gezellige kerstperiode, waarin we  met Opa Knoest (verhaal) toeleven naar Kerstmis en de grootouders uitnodigen om dit samen met ons te vieren!