Vooruitblik

Medisch schooltoezicht ( op school) voor de kleuters van juf Christa K1A

Lees meer »

Alle kleutertjes van de eerste kleuterklas worden op school onderzocht door de schooldokter en het verplegend personeel van het Vrij CLB/MST Midden-Limburg.

Medisch schooltoezicht voor de kleuters van Meester Joeri K1B

Lees meer »

Alle kleutertjes van de eerste kleuterklas worden op school onderzocht door de schooldokter en het verplegend personeel van het Vrij CLB/MST Midden-Limburg.

Oudercontacten voor de kleuters van de laatste kleuterklassen

Lees meer »

Individuele oudergesprekken over de competenties en schoolrijpheid van de oudste kleuters (in functie van de overgang naar het eerste leerjaar)

Neem een kijkje in de klassen van Klim-Op

juf Jolien
juf Noortje
juf Christa
meester Joeri
juf Suzy
& juf Lorena
juf Heidi
& juf Helene
juf Rita
& juf Helene
juf Marleen
juf Liesbet