Kalender

Boerderijbezoek aan het Broekxhof te Peer voor de kleuters van juf Helene

Lees meer »

Educatief bezoek van de  klas van juf Helene aan een grote boerderij.
De kinderen krijgen er uitleg over het melkproces en komen in contact met vele soorten boerderijdieren en kleinvee.
Voor deze uitstap die volledig gratis is wegens sponsoring van "Melk for kids " vragen wij wel vervoer door ouders of grootouders.

oudervertelavond voor de ouders van instappertjes na het paasverlof

Lees meer »

Individuele oudergesprekken over het welbevinden en het functioneren van het kind in zijn thuisomgeving. De leerkracht krijgt hierdoor belangrijke informatie om de ontwikkeling van de kleuter beter te kunnen opvolgen.

Lokale verlofdag (brugdag)

Lees meer »

Daar 1 mei ( feest van de arbeid) op een dinsdag valt maken we met deze facultatieve verlofdag er een extra lang weekend van. Geniet ervan!

Neem een kijkje in het "Belang van Klim-Op" en in onze klassen:

"Het belang
van Klim-Op"
juf Jolien
juf Noortje
juf Christa
meester Joeri
juf Helene
juf Lene
& juf Suzy
juf Heidi
juf Rita
& juf Liesbet
juf Marleen